Prosimy o zapewnienie:

  • garderoby (sala, namiot podczas koncertów plenerowych) do przygotowania się do występu
  • wody mineralnej, kawy, herbaty
  • nagłośnienia na dużych imprezach plenerowych: 4 mikrofony wokalowe dynamiczne (np. SM58 lub zamiennik), 1 mikrofon instrumentalny dynamiczny (np. SM57 lub zamiennik), 4 wyjścia liniowe, 3 odsłuchy.
  • nagłośnienia na imprezach w zamkniętych dużych pomieszczeniach: 4 mikrofony wokalowe dynamiczne (np. SM58 lub zamiennik), 4 mikrofony instrumentalne dynamiczne (np. SM57 lub zamiennik), 1 wyjście liniowe, 3 odsłuchy

– mniejsze imprezy obsługujemy własnym nagłośnieniem